A A A

Solareg Vision Plus

 

SOLAREG II VISION PLUS

 • Komfortowe uzupełnienie - funkcje dodatkowe w stosunku do Solareg II Energy:
 • Funkcja ochrony przed mrozem z nastawialnym punktem pomiaru
 • Regulacja prędkości obrotowej na dwóch wyjściach
 • Zegar czasu rzeczywistego z rezerwą chodu
 • Funkcja kolektora rurowego z nastawialnym okienkiem czasowym i kryterium delta T
 • Nastawialne 3 okienka czasowe dla funkcji dodatkowych
 • Przełączanie pierwszeństwa zbiornika

 

Cechy Solareg Vision Plus

 

 • Regulacja różnicy temperatur za pomocą wartości ustawianych cyfrowo
 • Regulacja prędkości obrotowej na dwóch wyjściach
 • Funkcja specjalna dla instalacji z kolektorami rurowymi
 • Wbudowany licznik czasu eksploatacji dla ładowania zbiornika
 • Funkcja dogrzewania i termostat
 • Funkcja ochrony przed mrozem, nastawialny punkt pomiaru
 • Zegar czasu rzeczywistego z rezerwą chodu
 • Przełączanie pierwszeństwa zbiornika
 • Wiele funkcji do kontroli instalacji ze wskaźnikiem zakłóceń
 • Zapamiętywanie wszystkich nastawionych wielkości również w przypadku braku napięcia sieciowego o dowolnym czasie trwania
 • Szeroko zakrojona przestrzeń na okablowanie
 • Miernik wydajności
 • Funkcja kolektora rurowego z nastawialnym okienkiem czasowym i kryterium delta T
 • kolejny, niezależny regulator różnicowy
 • 3 nastawialne okienka czasowe dla funkcji dodatkowych